Samen zorgen voor elkaar. Dat is de gedachte achter het buurthuis. Een plek waar iedereen welkom is.
Waar mooie activiteiten mensen verbinden.
Wees welkom in DeWillemien!