Fiscaal voordelig schenken

Schenken met belastingvoordeel.
Wilt u het behoud van de Wilhelminakerk en haar maatschappelijke taken steunen?
Dan kunt u daar fiscaal voordeel van genieten.

Uw gift aan onze stichting is in veel gevallen namelijk fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting, dankzij onze ANBI status. U kunt zo tot wel 50% van uw gift terugkrijgen van de belastingdienst. Ook bedrijven kunnen in voorkomende gevallen een bijdrage aan de stichting aftrekken van de winstbelasting / VPB.

U kunt uw donatie overmaken op bankrekeningnummer NL80 ABNA 0864 5173 43 t.n.v. Stichting Instandhouding Wilhelminakerk te Soest.

Voor de aftrek bij de belastingdienst zijn 2 hoofdregels van belang:

  1. Eenmalige gift: Geeft u eenmalig aan de stichting? Dan mag u de gift boven het drempelbedrag aftrekken van de belasting. Afhankelijk van uw jaarinkomen is de eerste drempel van uw gift (normaliter een bedrag tussen de € 60 en €200,-) niet aftrekbaar. Alles boven dit bedrag is wel aftrekbaar.
  2. Periodieke gift: Geeft u jaarlijks aan de stichting door middel van een Overeenkomst Periodieke Schenking? Dan is uw volledige gift aftrekbaar van de (inkomsten) belasting. Het maakt hierbij niet uit hoeveel u geeft, of u maandelijks een bedrag betaalt of eenmaal per jaar, of kwartaal. Voor de Overeenkomst Periodieke Schenking hoeft u ook niet maar naar de notaris. De Overeenkomst Periodieke Schenking met daarin de uitleg en werkwijze kunt u hier gratis downloaden. Lees de toelichting op de laatste pagina.

N.B. Fiscale wet- en regelgeving kan altijd tussentijds wijzigen. We verwijzen u daarom ook door naar de website van de belastingdienst voor de meest actuele stand van zaken. Komt u er niet uit of wilt u in een persoonlijk gesprek met ons e.e.a. regelen? Mailt u dan even naar onze penningmeester Leen Lievaart, leen@dewillemien.nl