Over de Willemien

Aanleiding:
In 2020 is door de Protestante Gemeenschap Soest besloten de kerkelijke functie van de Wilhelminakerk als onderdeel van de PGS te laten vervallen als gevolg van teruglopende bezoekers aantallen en gemeente leden. Het historische kerkgebouw zou daarmee op de vrije markt komen en sloop van het gebouw lag voor de hand. Een groep oud kerkleden wilde dit voorkomen en de kerk een maatschappelijke functie geven voor de gehele buurt, los van religieuze achtergrond of cultuur. Stichting de Willemien werd opgericht.
Het achterliggende zalencentrum zorgt voor inkomsten waarmee de maatschappelijke functies van het gebouw kunnen worden bekostigd. Het idee is gebaseerd op het St. Martins in the Field project in Londen. De combinatie van een gemeenschap met christelijke wortels die zich breed inzet voor diegenen in de maatschappij die dat hard nodig hebben.

Het Buurthuis:
De oude kosterswoning van de kerk is sinds juli van 2021 beschikbaar voor de functie van buurthuis en maatschappelijk centrum. Op dit moment organiseren we de 11 uurtjes, gezellige koffie ochtenden voor iedereen, spelletjesmiddagen en kookactiviteiten. In september 2021 wordt dit programma verder uitgebreid. 
Dat betekent dat er in de toekomst nog wel het nodige aan het Buurthuis verbouwd gaat worden. We hopen met de renovatie een Buurthuis te creëren voor iedereen in de wijk, ouderen, mensen met een afstand tot de maatschappij, armlastigen die behoefte hebben aan ondersteuning met voedsel en kleding en gewoon mensen die behoefte hebben aan een praatje en een luisterend oor. Het doel van het buurthuis is om juist dat te bieden aan de mensen die het hard nodig hebben zodat de samenleving ook meer kan samenkomen en samenleven. Zodat verbindingen worden aangehaald of opnieuw gelegd en mensen elkaar de helpende hand kunnen bieden.

Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar met een groep van 40 enthousiaste vrijwilligers. Daarnaast bieden we ruimten in het gebouw aan andere maatschappelijke initiatieven die passen binnen het buurthuis concept. Zodat we ook anderen de mogelijkheid bieden om zich verbindend in te zetten voor de samenleving.

De eerste gesprekken met ouderenorganisaties en maatschappelijke projecten zijn inmiddels ingang gezet. 
Wilt u meer informatie over de activiteiten van deWillemien? Mailt u dan met Leen Lievaart: leen@dewillemien.nl