Privacyverklaring

  • Stichting Instandhouding Wilhelminakerk
  • vervangen
  • Contactgegevens onderaan

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Stichting Instandhouding Wilhelminakerk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Instandhouding Wilhelminakerk, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Instandhouding Wilhelminakerk verstrekt. Stichting Instandhouding Wilhelminakerk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM STICHTING INSTANDHOUDING WILHELMINAKERK GEGEVENS NODIG HEEFT
Stichting Instandhouding Wilhelminakerk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.Daarnaast kan Stichting Instandhouding Wilhelminakerk uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG STICHTING INSTANDHOUDING WILHELMINAKERK GEGEVENS BEWAART
Stichting Instandhouding Wilhelminakerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Stichting Instandhouding Wilhelminakerk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor deuitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Stichting Instandhouding Wilhelminakerk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Instandhouding Wilhelminakerk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

RETO ANALYTICS
Stichting Instandhouding Wilhelminakerk maakt gebruik van Reto Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Stichting Instandhouding Wilhelminakerk bij Retozoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Reto opgeslagen. Reto gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting Instandhouding Wilhelminakerk te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Reto kan deze informatie aan derden verschaffen indien Reto hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Reto verwerken. Stichting Instandhouding Wilhelminakerk heeft hier geen invloed op.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt eenverzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar leen@dewillemien.nl. Stichting Instandhouding Wilhelminakerk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Stichting Instandhouding Wilhelminakerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Instandhouding Wilhelminakerk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Instandhouding Wilhelminakerk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Instandhouding Wilhelminakerk op via leen@dewillemien.nl.

Stichting Instandhouding Wilhelminakerk is als volgt te bereiken:

Postadres / Vestigingsadres:
Soesterbergsestraat 18
3762 EJ Soest

E-mailadres:
leen@dewillemien.nl