Historie Wilhelminakerk

Omdat het gereformeerde ledenaantal in Soest Zuid steeds groter werd en de kerk van Soestdijk te klein, valt eind 1924 het besluit om een nieuw kerkgebouw aan de Driehoeksweg te laten bouwen. Vanaf zondag 12 juli 1925 zijn er ’s morgens en ’s avonds diensten en doet de kerk tevens dienst als evangelisatiegebouw.

In 1931 wordt de kerk alweer uitgebreid en biedt dan plaats aan wel 500 leden. Tijdens de verbouwing komt de gemeente bijeen in de schuur van de fam. Muizenberg op de hoek van de Ferdinand Huycklaan en Kerkdwarsstraat. De Kerkvoogdij van de Ned. Hervormde Kerk had namelijk het verzoek om tijdelijk gebruik te mogen maken van de Oude Kerk afgewezen.  Op 23 december 1931 kan de verbouwde kerk aan de Driehoeksweg gelukkig alweer in gebruik worden genomen en bij Koninklijk besluit is haar naam voortaan: Wilhelminakerk. Korte tijd later, in 1938, volgt de verzelfstandiging van de Gereformeerde Kerk van Soest-Zuid.

Na de oorlog wordt de Wilhelminakerk uitgebreid met vergaderruimtes en een modern jeugdgebouw. De aanbouw gaat de Rank heten en wordt op 4 oktober 1961 in gebruik genomen. Het vergadercentrum wordt  een bekend ontmoetingspunt voor vele Soesters.

In 1970 fuseert de Wilhelminakerk met de Julianakerk tot de Gereformeerde Kerk van Soest. Het duurt echter nog vele jaren voordat het samengaan met de Nederlands Hervormde Kerk in beeld komt. Rond de eeuwwisseling leidt het Samen-op-weg proces echter tot het plan om bij de Oude Kerk een ondergronds dienstencentrum te bouwen en de Wilhelminakerk te verkopen. Het plan strandt en de Oude Kerk en Wilhelminakerk gaan daarna weer hun eigen weg. Het landelijk fusieproces gaat echter wel verder en in 2006 fuseren ook in Soest de wijkgemeentes van de Gereformeerde Kerk en de Ned. Hervormde Kerk tot de Protestantse Gemeente Soest.

In 2008 wordt de Wilhelminakerk en de Rank met hulp van vele leden grondig verbouwd.
De kerkzaal kan nu de toets der kritiek weer met verve doorstaan en de grote betrokkenheid van vele leden werkt hartverwarmend.

Op 1 december 2017 heffen de wijken zichzelf op en wordt er één Kerkenraad gevormd die de Protestantse Gemeente Soest gaat besturen. Het plan om vanaf 2021 in de Wilheminakerk geen kerkdiensten meer te houden doet veel kerkleden pijn.

Een nieuwe stichting wordt in juni 2020 eigenaar van het gebouw en zet zich in voor het behoud van het gebouw en de maatschappelijke functie voor de gemeenschap. Buurthuis de Willemien en Cultureel & Congrescentrum De Rank.

Predikanten 1931-2017

1939-1941 Ds. H. van Andel

1942-1946 Ds. H.M. Wierda

1946-1949 Ds. H. van den Berg

1950-1953 Ds. A.A. Leenhouts

1953-1959 Ds. J.A.C. Rullmann

1960-1966 Ds. C.M. van der Loo

1967-1972 Ds. D.H. Borgers

1973-1983 Dr. J. Rinzema

1984-1990 Ds. H. van Heijst

1991-2004 Ds. J. Huisman

2002-2005 Drs. M.M.C. Koole (interim)

2006-2017 Ds. W.L. Kievit