Aanleiding:
In 2020 is door de Protestante Gemeenschap Soest besloten de kerkelijke functie van de Wilhelminakerk als onderdeel van de PGS te laten vervallen als gevolg van teruglopende bezoekers aantallen en gemeente leden.

Het historische kerkgebouw zou daarmee op de vrije markt komen en sloop van het gebouw lag voor de hand. Een groep oud kerkleden wilde dit voorkomen en de kerk een maatschappelijke functie geven voor de gehele buurt, los van religieuze achtergrond of cultuur.

Stichting DeWillemien werd opgericht. Het achterliggende zalencentrum zorgt voor inkomsten waarmee de maatschappelijke functies van het gebouw kunnen worden bekostigd. Het idee is gebaseerd op het St. Martins in the Field project in Londen. De combinatie van een gemeenschap met christelijke wortels die zich breed inzet voor diegenen in de maatschappij die dat hard nodig hebben.

Het inloophuis:
De oude kosterswoning van de kerk is sinds juli van dit jaar  beschikbaar voor de functie van buurthuis en maatschappelijk centrum.
De programmering van de maatschappelijke activiteiten staat, de gemeente en gemeenschap staan achter het concept en de eerste bijeenkomsten hebben inmiddels  plaatsgevonden en zijn zeer enthousiast ontvangen.
Op dit moment organiseren we de 11 uurtjes, gezellige koffie ochtenden voor iedereen, spelletjesmiddagen, kook activiteiten en activiteiten voor kinderen.
Een overzicht van onze komende activiteiten vindt u hier:

Om het buurthuis geschikt te maken voor het ontvangen van groepen mensen moet er nog wel het nodige aan verbouwd worden. We hopen met de renovatie een inloophuis te creëren voor iedereen in de wijk, ouderen, mensen met een afstand tot de maatschappij, armlastigen die behoefte hebben aan ondersteuning met voedsel en kleding en gewoon mensen die behoefte hebben aan een praatje en een luisterend oor.

Het doel van het buurthuis is om juist dat te bieden aan de mensen die het hart nodig hebben zodat de samenleving ook meer kan samen komen en samen leven. Zodat verbindingen worden aangehaald of opnieuw gelegd en mensen elkaar de helpende hand kunnen bieden.

Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar met een groep van 40 enthousiaste vrijwilligers. Daarnaast bieden we ruimten in het gebouw aan andere maatschappelijke initiatieven die passen binnen het buurthuis concept. Zodat we ook anderen de mogelijkheid bieden om zich verbindend in te zetten voor de samenleving.

Inmiddels zijn de eerste gesprekken met ouderenorganisaties en maatschappelijke projecten gaande.
Wilt u meer informatie over de activiteiten van DeWillemien? Mailt u dan met Leen Lievaart, leen@dewillemien.nl