Mama Café de Willemien

Datum: 6 november

Eens per maand op maandag is het Mama Café in buurthuis de Willemien om 9.30 uur tot 11.30 uur op de Soesterbergsetraat 18 in Soest.
Terwijl de kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar lekker spelen of op schoot erbij zitten drinken de moeders een lekker bakje koffie.
Het doel van deze ochtend is even relaxen en andere moeders ontmoeten.

De gastvrouwen van deze ochtenden zijn Anja Hilhorst (Kraamverpleegkundige) en Jessica Moerman (Pedagogisch medewerker).
De activiteit is gratis, alleen een vrijwillige bijdrage voor de koffie voor wie het betalen kan. 

Het speelgoed van het Mama Café is beschikbaar gesteld door Hart voor Soest.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Leen Lievaart van de Willemien,  mail naar leen@dewillemien.nl 

Datum: volgt