Een bakkie troost met babbel. Bekend van zondags na de kerk, ontmoeten is nodig.  DeWillemien gaat het daarom gewoon weer aanbieden maar dan op donderdagen:

Open huis vanaf 10.00 tot 11.30 uur in de Rank, Soesterbergsestraat 18

Iedereen is welkom, jong en oud, kerkgangers en buurtgenoten, kletsmajoor en luisteraar. Kom!

Kijk in de activiteiten kalender voor de komende elf uurtjes.

N.B.: I.v.m. de corona maatregelen verzoeken wij u om zich vooraf aan te melden. Aanmelden kan per email bij Leen Lievaart, leen@dewillemien.nl

Initiatief van Stichting Instandhouding Wilhelminakerk