Schenken met belastingvoordeel
Wilt u het behoud van de Wilhelminakerk en haar maatschappelijke taken steunen?
Dan kunt u daar fiscaal voordeel van genieten.

Uw gift aan onze stichting is in veel gevallen namelijk fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting, dankzij onze ANBI status. U kunt zo tot wel 50% van uw gift terugkrijgen van de belastingdienst. Ook bedrijven kunnen in voorkomende gevallen een bijdrage aan de stichting aftrekken van de winstbelasting / VPB.

U kunt uw donatie snel en eenvoudig overmaken via het donatieformulier op onze website, of zelf overmaken op op ons bankrekeningnummer NL80 ABNA 0864 5173 43 t.n.v. Stichting Instandhouding Wilhelminakerk te Soest.

Voor de aftrek bij de belastingdienst zijn 2 hoofdregels van belang:Overeenkomst Periodieke Schenking Stichting Instandhouding Wilhelminakerk

  1. Eenmalige gift: Geeft u eenmalig aan de stichting? Dan mag u de gift boven het drempelbedrag aftrekken van de belasting. Afhankelijk van uw jaarinkomen is de eerste drempel van uw gift (normaliter een bedrag tussen de € 60 en €200,-) niet aftrekbaar. Alles boven dit bedrag is wel aftrekbaar.
  2. Periodieke gift: Geeft u jaarlijks aan de stichting door middel van een Overeenkomst Periodieke Schenking? Dan is uw volledige gift aftrekbaar van de (inkomsten) belasting. Het maakt hierbij niet uit hoeveel u geeft, of u maandelijks een bedrag betaalt of eenmaal per jaar, of kwartaal. Voor de Overeenkomst Periodieke Schenking hoeft u ook niet maar naar de notaris. De Overeenkomst Periodieke Schenking met daarin de uitleg en werkwijze kunt u hier gratis downloaden. Lees de toelichting op de laatste pagina.

N.B. Fiscale wet- en regelgeving kan altijd tussentijds wijzigen. We verwijzen u daarom ook door naar de website van de belastingdienst voor de meest actuele stand van zaken. Komt u er niet uit of wilt u in een persoonlijk gesprek met ons e.e.a. regelen? Mailt u dan even naar onze penningmeester Leen Lievaart, leen@dewillemien.nl 

Start hier uw donatie:[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]