Wanneer iedereen een steentje bijdraagt, komen we met elkaar tot mooie dingen

Steun het behoud van de Wilhelminakerk en haar sociaal maatschappelijke functies.

Meehelpen met een donatie
Stichting Behoud Wilhelminakerk beschikt over de ANBI status. Uw gift is daarmee in voorkomende gevallen fiscaal aftrekbaar.

De stichting heeft zich tot doel gesteld het prachtige kerkgebouw te redden van de sloop en en haar sociaal maatschappelijke functies veilig te stellen voor toekomstige generaties.

Zo bouwen wij aan een toekomst voor ons gebouw, haar cultuur en rol naar de samenleving. Dagelijks zetten vele vrijwilligers zich in om deze doelen waar te maken. En toch is er veel geld nodig om het gebouw in stand te houden. Geld voor onderhoud, verwarming, aanpassingen aan het gebouw en natuurlijk voor de activiteiten die we gaan ontwikkelen voor de mensen in de buurt.

Bouwt u mee?
Doe een donatie. Eenmalig of periodiek. Elke bijdrage, groot of klein is zeer welkom.

Meehelpen als vrijwilliger? Wees welkom.

Voor ons levensbeschouwelijke programma, zoeken we gastvrouwen en – heren. Ondersteuning van activiteiten voor de wijk en ouderen. Wilt u helpen? Meld u dan aan via dit formulier: